shipping icon

pickup icon

Tomatoes

Everglades Tomato

$4.50

Ground Cherry

$3.00

San Marzano Tomato

$3.00

Eva Purple Ball Tomato

$3.00

BOGO Everglades Tomato - Live Plant

$4.00

Black Cherry Tomato

$3.00

Homestead 24 Tomato

$3.00

Sugar Cherry Tomato

$3.00

Tomate Verde Tomatillo

$3.00

Cherokee Purple Tomato

$4.00

Amish Paste Tomato

$3.00

Yellow Pear Tomato

$4.00

Mountaineer Delight Tomato

$3.00

Marglobe Tomato

$3.00

Mortgage Lifter VFN Tomato

$3.00

Purple Bumblebee Tomato - Live Plant

$4.00

Purple Bumblebee Tomato Large - Live Plant

$4.00$8.00

Green Grape Tomato

$3.00

Better Boy Tomato - Live Plant

$6.00

Sungold Tomato - Live Plant

$5.00

Gardeners Delight Tomato - Live Plant

$6.00

Yellow Pear Tomato Small - Live Plant

$4.00

Homestead Tomato Small - Live Plant

$4.00

Black Cherry Tomato Small - Live Plant

$5.00

Brandywine Tomato - Live Plant

$4.00

Chadwick Tomato Large - Live Plant

$4.00$8.00

Giallo de Summer Tomato Large - Live Plant

$4.00$8.50

Green Zebra Tomato

$3.00

Indigo Apple Tomato Large - Live Plant

$4.00$8.00

Umberto Tomato Large - Live Plant

$4.00$8.00